Om oss

Johannelund ligger i socknen Grolanda, sydväst om Falköping, i Västergötland.


Boningshuset på bilden här intill byggdes på 1760-talet med tillbyggningar på 1860-talet. 


Gården omfattar 40 ha naturbeten, 35 ha åker och 15 ha skog. 1980 köptes de första fåren in. Under 80- och 90-talen bedrevs främst renrasavel med gotlandsfår, men även korsningar med leicester, finull och texel testades. Mot slutet av 1990-talet fastnade vi för texel som faderras, främst för de musklade slaktkropparna och det goda köttet.


År 2002 köptes de första renrasiga texeltackorna in och sedan dess har besättningen ändrat skepnad radikalt. Nu finns 170 texeltackor med två mål - ett exklusivt kött som är lätt att älska och samtidigt så bra avelsdjur som möjligt.

...

Vi har texelbaggar som passar Din produktion!

Välkommen att kontakta oss om du vill komma på besök eller beställa djur