Fåren

Vi tar det bästa från svensk och internationell texel och skapar en unik kombination av funktionalitet, fruktsamhet, muskulatur och tillväxt.

Texel har generellt hög tillväxt och ger fina slaktkroppar med lagom fettansättning.


Genom att använda riksbedömda och avelsvärderade baggar har vi utvecklat en stark exteriör samtidigt som vi ökat antalet lamm per tacka år för år.


Sedan 2018 och 2019 har vi som enda uppfödare i Sverige importerat Nya Zeeländsk (NZ) Texel. NZ Texel ger lätta lämningar och hög tillväxt. Vi har även använt australiensisk och holländsk texel.

Linköping 2017. 17098 vann Kajs hederspris

Det är viktigt för oss med lätta lamningar och att tackorna klarar av att ta hand om sina lamm.


Vi väljer ut livdjur som har stark exteriör, bra avelsvärden, stor ryggmuskel samt goda modersegenskaper och lynne.

Vår besättning är ansluten till Elitlamm Avel, har M3-status, är fri från fotröta samt EU-ekologiskt certifierad.

...

Best in show - MILA 2017

Vår bagge 'Round About' efter 'Den Hoorn Roundhouse' (semin) vann Best in show på MILA-mässan 2017. Han vann även priset för djupast ryggmuskel av ungbaggarna. Han fick ett 30-tal söner 2017 och flera av hans sömer och döttrar presterar bra i vår produktion.

Några av priserna vi vunnit i Linköping de senaste åren

Best in show 2014

Best in show 2012

Kaj Sjunnessons hederspris 2013

Välkommen att kontakta oss om du vill komma på besök eller beställa djur